Město Touškov
Farní kostel Narození svatého Jana Křtitele
Začátky bohoslužeb
Pondělí 8.00 hod.
Úterý 17.00 hod.    zimní čas
18.00 hod.    letní čas
Středa 8.00 hod.
Čtvrtek 17.00 hod.    zimní čas
18.00 hod.    letní čas
Pátek 17.00 hod.   zimní čas
18.00 hod.   letní čas
V době postní začínáme křížovou cestou.
Sobota 17.00 hod.    zimní čas
18.00 hod.    letní čas
Neděle
 
10.00 hod.
Kozolupy
Filiální kostel narození sv. Štěpána
 

                     Mše svaté o vánočních svátcích:                                                       
                                                      
Bohoslužby o vánočních svátcích:      Hod Boží:  8.15 hod.        Svatého Štěpána: 8.15 hod.
Štědrý den 24.00 hod.
Hod Boží 10.00 hod.
Sv.Štěpána 10.00 hod.
Silvestr 16.00 hod. a děkovné Te Deum
Nový rok 10.00 hod.
                                           Nedělní mše svatá začíná v 8.15 hod.
                                       Ve všední dny se zde mše svatá neslouží.
Každou první neděli v měsíci  je výstav Nejsvětější Svátosti. Začátek v 16.00 hod.
Svátostné požehnání  začíná v 16.30 hod.