Všechny matriky vedené Církví do roku 1950 se nacházejí ve státním oblastním archivu Plzeň. Je tedy zbytečné žádat farní úřad o jejich výpisy pro rodokmeny. Pro zhotovení rodokmenu je možné zkusit stránky genealogické a heraldické společnosti v praze: http://www.genealogie.cz

Všechny matriky uvedených katastrálních území - vedené od roku 1950 - se nacházejí na farním úřadě ve Městě Touškov:

                Bdeněves (obec Bdeněves)
                Čeminy (obec Čeminy)
                Kozolupy u Plzně (obec Kozolupy)
                Kůští (obec Město Touškov)
                Město Touškov (obec Město Touškov)
                Myslinka (obec Myslinka)
                Újezd nade Mží (obec Újezd nade Mží)


Na požádání oprávněného žadatele je mu možné vystavit potvrzení o udělení svátosti křtu či manželství.