Sbor před kostelem v Touškově.                                   červen 2010
Sbor na Makové Hoře.                                                   květen 2004
Sbor zpívá "Hubertskou mši" v Radčicích.                   červenec 2004
Gen. vikář plzeňské diecéze Mons. Falkenauer při žehnání kříže v Milínově               červenec 2009
Biskupský vikář P. Ludolf Kazda při žehnání hasičského auta a praporu v Městě Touškově - září 2007
Sbor zpívá při žehnání hasičského auta a praporu v Městě Touškově - září 2007
Sbor zpívá při žehnání kříže v Milínově                        červenec 2009
Rozloučení s P. Barhoněm při odchodu z Města Touškova                                červen 2010
Rozloučení s P. Barhoněm při odchodu z Města Touškova                                   červen 2010
Po vystoupení v kostele ve Volarech                                                                      listopad 2010
Sbor při předvánočním koncertu  v Domově pro seniory v Plzni                             listopad 2010
Sbor při Tříkrálové sbírce v Městě Touškově                                                        leden 2011
Několik fotek z historie sboru
 
        Kromě účinkování při bohoslužbách v našem městě a blízkém okolí účinkoval sbor i ve vzdálenějších místech, např. v Nýřanech, Stříbře, Kladrubech, Praze - Lhotce, v Meditační zahradě v Plzni Doudlevcích, na Makové Hoře a Svaté Hoře u Příbrami a jinde. Pořádal i samostatné koncerty. Předvánoční koncerty v našem městě, v Kozolupech, v Líšťanech a Chotíkově se staly několik let tradicí.

        Sbor se zúčastnil samostatným vystoupením patnácti ze sedmnácti „Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze“. Jeho členové účinkovali i ve společném sboru, který čítal až 300 účinkujících. Několik skladeb dirigoval i náš sbormistr. Zajímavá je skutečnost že zatímco prvního „Setkání“ se samostatným vystoupením účastnilo celkem 12 sborů, z toho 4 plzeňské, 8 mimoplzeňských, „Setkání“ šestnáctého už celkem jen souborů 10, z toho 1 zahraniční, 5 plzeňských, ale pouze 4 mimoplzeňské, mezi kterými byl i sbor náš.

        V letech 1998 až 2001 spoluúčinkoval sbor při vánočních koncertech se souborem MUSICA AMICA při Gymnaziu v Plzni na Mikulášském náměstí, který vedl profesor Šmolík, v letech 2007 a 2008 pak při vánočních koncertech v našem kostele s Karlovarským pěveckým sborem a Komorním orchestrem, který řídil skladatel Miloš Bok.

        Svým vystupováním podporoval i dobročinné akce, např. Tříkrálovou sbírku, několikrát vystoupil při akcích podporujících opravu kostela v Úhercích, uspořádal benefiční koncert, jehož výtěžek věnoval zatopené obci Troubky Zúčastnil se aktivně i dalších veřejných akcí např. rozsvícení vánočních stromků v našem městě i okolních obcích, žehnání hasičského auta a praporu v našem městě, praporu a znaku obce Chotíkov, kapličky a praporu obce Plešnice, kapličky v Dolní Bělé, kapličky v Kůští, vernisáže výstavy uměleckých děl  v nově vybudovaném areálu v Dolanech u Hlinců, účinkoval při Husovských oslavách v Radčicích, Příšově  apod. V okolí pořádal koncerty duchovní hudby, zvláště v době předvánoční např. v Domově pro seniory v Plzni, v našem městě, v Kozolupech atd. Ty se - např. v Chotíkově nebo Líšťanech - staly v určitém období tradicí.

        Od roku 2001 sbor spolupracoval s trubači Mysliveckého sdružení  „Přátelé z Rokycan“. Kromě v našem městě a okolí účinkoval s nimi v Otročíně u Toužimi, v Dnešicích, Milínově, Volarech, Radnicích, Třebnušce, Hředlích (na Rakovnicku) atd. Některá tato společná vystoupení jsou i dnes tradiční (např. v Líšťanech, nebo v Líšné u Zbiroha). Jak je z těchto údajů patrné, prezentovali jsme náš sbor, ale současně i naše město, i v okolí opravdu vzdáleném.

        V roce 2015 jsme nacvičili i několik starých českých písní z Plzeňska, s nimiž jsme potěšili zvláště obyvatele Domovů důchodců a Domovů s pečovatelskou službou.

        O nemalé aktivitě sboru svědčí i statistická čísla: Sbor vystoupil za dobu své činnosti 622 krát, z toho na koncertech 176 krát. To odpovídá v průměru pětadvaceti vystoupením za rok, z toho sedmi vystoupením na koncertech. V repertoáru má přes 180 skladeb - českých i světových autorů.

        Svoji činnost representoval i několikaměsíční výstavkou v kostelích v Městě Touškově a Kozolupech.

        Členové sboru již prakticky 25 let obětavě a nezištně věnují svůj volný čas nácviku i uvádění vážné hudby. Těší je, že svým zpěvem mohou působit radost druhým a reprezentovat naše město. Rádi by mezi sebe přivítali zájemce o tento druh kultury, zvláště z mladší generace.
 
Email: csbormt@seznam.cz

Sbormistr: Ing. Jaroslav Walter  tel. 737 026 005

Manažer:   Ing. Karel Walter       tel. 737 216 762

Asistentka: Jana Barvíková        tel. 777 657 569
Sbor 24. června 1995
Chrámový pěvecký sbor Římskokatolické farnosti Město Touškov
Následující foto je z koncertu uskutečněného sborem 17.6.2017 v místním kostele Narození sv. Jana Křtitele.
Sbor vznikl na podzim roku 1992, tedy před 25 léty. Počet členů z Města Touškova a Kozolup se pohyboval mezi 15ti až 18ti, v současné době aktivně zpívá 17 členů, z toho 5 mužů. Sbormistrem je po celou dobu Ing. Jaroslav Walter.

Vzhledem k pokročilému věku většiny členů, sbor v roce 2023 ukončil svou činnost. Děkujeme všem za vše, co pro farnost udělali.